Facebook Bedriftsider

  • En Facebooksides design bør tilpasses for å gi informasjon og vekke interesse.
  • Siden bør også registreres med egen url.
  • Nettside, og eventuell netthandel integreres

Integrering av Facebooksiden i bedriftens nettside

  • Gjør det unødvendig å oppdatere det samme flere steder
  • Gir muligheter for å publisere aktualiteter
  • Er et godt alternativ til en separat Nyhetsside
  • Integrering av Facebookalbum i nettsiden


Facebookside med integrert nettside og butikkforside
Facebookside med integrert nettside og butikkforside,
film og lovlig konkurranse
Nettside med integrert facebook feedIntegrering av Facebooksiden i bedriftens nettside
kan være en god idé.